top of page
Unikátní zařízení pro filtraci vody CAS WT 02

Představujeme zařízení, upravující veškeré druhy povrchových vod (reky, jezera, přehrady, rybníky, povodňové vody) na vodu splňující parametry pitné vody dle norem EU.

Výjimečnost zařízení spočívá v možnosti okamžité nechemické úpravy vody bez vstupní analýzy, kdy v současné době neexistuje zařízení, navíc mobilní, které by ve všech parametrech čištění a úpravy vody na pitnou kvalitu mělo konkurenci. Přes svoji malou velikost (přeprava možná na europaletě – hmotnost cca 350 kg) je schopno dodat denně až 20.000 litrů pitné vody. Jakožto jediné zařízení splňuje veškeré bezpečnostní normy integrovaného záchranného systému, kdy bylo certifikováno státním hygienickým ústavem členské země EU bez připomínek a je deklarováno k použití dodávat okamžitě pitnou vodu obyvatelstvu i v krizových situacích. Toto zařízení bylo v době svého vývoje, jež byl zahájen v roce 2005, dlouhodobě testováno.

 

Zařízení je použitelné pro integrovaný záchranný systém a armádní složky, zejména v době krizových situací, jako jsou povodně, výpadky dodávek el. energie a pitné vody, epidemie, vzniklé kontaminací vodních zdrojů, dále je jeho využití žádoucí v místech, kde je pitná voda nedostupná, zejména v zemích třetího světa a v místech, kde je voda ve veřejných vodovodních řádech nekvalitní až toxická a rovněž v místech, kde působí humanitární mise. Jeho další využití je možné i v komerčním sektoru.

O ZAŘÍZENÍ

V čem spočívá jedinečnost tohoto zařízení?

bottom of page